InnoMAT

Innowacje

Materiały

Technologie

Kompozyty

InnoMAT jest spółką typu spin-off, która powstała w ramach realizacji projektu
Inkubator Innowacyjności + oraz przy wsparciu programu projakościowego Politechniki Śląskiej.

Głównym obszarem działalności spółki jest oferowanie  specjalnie dedykowanych rozwiązań technologicznych bazujących na metodzie zawiesinowej wytwarzania kompozytów metalowych, zwłaszcza o osnowie metali lekkich (AlMMC). 

Celem spółki jest również działalność doradcza w zakresie wdrażania nowych rozwiązań materiałowo technologicznych. Wykonujemy opinie z zakresu materiałoznawstwa, udzielamy wsparcia technicznego przy wdrażaniu wyników prac B+R. Opracowujemy raporty na temat wyceny maszyn i urządzeń technicznych oraz wyceny aktywów niematerialnych.


Adres

INNOMAT Sp. z o. o.
40-019 Katowice
ul. Krasińskiego 8

 
 KRS 0000772983,
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH 
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY 
NIP 9542801942,
 REGON 382619551 
Kapitał zakładowy
 (w całości opłacony) 
10 000,00 zł
 

zadzwoń
Nawigacja