Oferta

Optymalizacja procesu wytwarzania

 kompozytów metalowych metodami ciekłofazowymi – dobór parametrów wytwarzania, przygotowanie krótkich serii odlewów.

 Ocena struktury i właściwości materiałów

 – kompleksowe badanie mikro i makro struktury, ocena właściwości mechanicznych i technologicznych stopów aluminium i magnezu.

Opinie techniczne z zakresu materiałoznawstwa

– prace badawcze i specjalistyczne badania na zlecenie

– analizy i opinie w zakresie wyceny rynków prac B+R oraz maszyn i urządzeń technicznych